<

Praha

Klasicismus a empír 1785 - 1820

V roce 1787 komise vydala nařízení zákazu vylévání splašků na ulici a starala se také o to, aby byly zřizovány veřejné parky, neboť do té doby existovaly jen soukromé a šlechtické sady, kam neměli běžní lidé přístup (v pozdějších letech město postupně koupilo také je a zpřístupnilo pro veřejnost). Prvními veřejnými parky se staly například Kanálka (1797) nebo Královská obora (1804) - dodnes oblíbená Stromovka. Nejen ty ale začínají měnit barokní tvář Prahy.

Kromě zřizování parků v nastupujícím období klasicismu proběhly i první menší stavební úpravy, především demolice církevní staveb. Církev vůbec v době osvícenství ztrácela svůj vliv ve společnosti, a i když byl mnohem větší, než dnes, pozornost se již přesouvala k intelektuálním hodnotám, místo duchovních. Zrušeny anebo zbourány byly četné barokní i starší stavby, významné církevní památky jako kostely, kaple a kláštery (např. Betlémská kaple)V roce 1789 začala fungovat první linka veřejné dopravy - kočáry pro 4 osoby.

Na přelomu století se cestovní ruch začíná rozvíjet již také u nás. Mezi prvními cestovateli jsou zámožní lidé, vzdělanci a osvícenci, a teprve až později všichni, kteří toužili být vlastenci a poznat svoji zemi, jak bylo v době nastupujícího romantismu módní. Na počátku století byla Praha ovšem stále provinčním městem s nádechem venkova, se stádama skotu na ulicích a vozy s obilím a senem. Za 26 let fungování komise se toho během napoleonských válek kromě nových parků, a promenády místo příkopů a menších stavebních úprav a demolicí, zase tak moc nezměnilo. Drtivá většina silnic a ulic je stále prašná, pouze některé hlavní mají hrbolatou kamennou dlažbu.

V roce 1805 je provedeno přečíslování domů na popisná čísla, která platí dodnes. O čtyři roky později je otevřena vojenská plovárny mezi Letnou a Klárovem. V roce 1812 byla za Prahou před Poříčskou branou podle nových urbanistických zásad založena obec Smíchov. V prvních letech 18. století se však již začíná stavět ve stylu empíru a počet obyvatel začíná pomalu růst (v roce 1831 má Praha již 100 tisíc obyvatel).

Pokračovat