Praha

Pražsko 400-800

Pražská kotlina před příchodem Slovanů

Území Pražského Hradu bylo osídleno pravděpodobně ve dvou periodách v období řivnáčské kultury cca 3000 let před Kristem a v období kultury knovízské asi 1200 let před Kristem. Současné archeologické výzkumy odkazují též na osídlení tohoto území i v 1. - 4. století po Kristu a na směnný obchod s předměty vyrobenými na území Římské říše. Pražská kotlina byla osídlena už od od starověku a možná i pravěku, jak ale vypadal život Slovanů v Pražské kotlině před tím, než tu vzniklo město?

Pražská kotlina po příchodu Slovanů (400-600)

O tom, kdy tuto oblast vlastně Slované přesně osdílili přesně nevíme. Někteří soudí, že se tu usadili ještě před velkým stěhováním národů v 5. a 6. století, které se přehnalo Evropou. Jako důkaz předkládají staroslověnskou keramiku z tohoto území a datovanou do 4. století. Jiní vědci tvrdí, že to není průkazné. V každém případě bylo toto místo nejpozději od 6. století, tedy dlouho před založením Sámovy říše, vedoucí silou budoucí České země, neboť zdejší kultura byla už v tomto nejstarším období ve srovnání s jinými oblastmi značně vyspělá. Nejstarší slovanské osídlení oblasti dnešní Prahy se soustřeďovalo v oblasti dnešního Veleslavína. Tak jako všude, bylo tehdy společenské zřízení rodové (rodový režim) a základní společenskou, hospodářkou i právní jednotkou byl rod.

Budování hradišť (600-800)

Kvůli nebezpečí nepřátelských vpádů se ale rody později sružovaly v kmeny, které byly vedeny náčelníkem a jeho družinou. Aby byla zajištěna ochrana a obrana obyvatel před těmito vpády, budovala se opevněná hradiště, do nichž se kmeny v případě nebezpečí shromažďovaly. Hradiště tak byla od 7. století typickým znakem slovanské kultury (doba hradištní). První zmínky o existenci kmenových celků se čtyřiceti osídlenými hradišti pochází zřejmě z 8. století. Již v této době spojuje Vltavské břehy hlavní brod mezi Podbabou a Libní a další u Vyšehradu. Veškerý život se zde odehrává mezi dvěma tepnami - jednou od Hloubětína k Šárce a druhou od Botiče k Butovicům. Území budoucí Prahy bylo ale brzy postupně protkáno celou soustavou hradišť jako Vyšehrad, Butovice, Šárka, Hostivař, Zámky u Bohnic. Ta byla centrem českých kmenů.

link

Pokračovat