Praha

Před povýšením na město (1000-1230)

Přelomu nového tisíciletí přinesl Pražsku další hospodářský rozmach. Stále více se stavělo z kamene v novém románském slohu, alespoň nejváznamnější stavby. Staré výrobní vztahy se měnily na feudální, které znevolňovali dosud svobodné obyvatelstvo, což mělo ovšem příznivý vliv na rozvoj oblasti. Výměný obchod a naturální hospodářství bylo vystřídáno hospodářstvím peněžním a životní nároky zbohatlých knížat a feudálů rostly. To vedlo ke zvýšení poptávky po předmětech dovážených obchodníky a vyráběných řemeslníky. Také vrstva obchodníků nabyla převahu nad ostatním obyvatelstem a třídní rozdíly postupně rostly.

Chudí byli stále chudší a naopak, z bohatých kupců a feudálních velkostatkářů se stávali během dalších staletí ještě zámožnější svobodní a nezávislí měšťané a z knížat a feudálů vládnoucí třídy šlechta a panstvo. I když převážná část obyvatelstva dál (a ještě dlouho po začátku nového milénia) i ve městech bydlela v prostých dřevěných chalupách a staveních, objevují se i kamenné stavby opravdu monumentálního charakteru (např. Václavova rotunda sv. Víta ještě z předrománské doby). Zpráva Kosmovy kroniky o povodni v roce 1118, během níž „Vltava pobrala v pražském podhradí mnoho domů, chalup a kostelů“, nepřímo dokládá již velmi husté osídlení na obou březích Vltavy.

Na území od Vyšehradu a Podolí až po Petrskou čtvrť se v průběhu 12. století stavělo mnoho kamenných církevních i obytných staveb. První kamenný most přes řeku Vltavu byl postaven v letech 1166-72 a pojmenován po manželce krále Vladislava I. Jde o jednou z vůbec nejvýznamnějších staveb 12. století, přibližně v místě pozdějšího Karlova mostu, který byl postaven brzy po jeho stržení povodní. Juditin most byl pro nově založené město opravdu významná událost - nejenže posílil význam kupecké osady, ale i vytvořil novou komunikační tepnu od Týnského dvora a tržiště k Pohořelci a hradu. S rozvojem feudalismu vznikala tak kromě Prahy postupně i další města - hospodářská a společenská centra. Poddaní již neodváděli vrchnosti dávky v naturáliích, ale penězích.

Pokračovat